Iridium

LT-3100 Satellite Communication Systems

LT-3100 Satellite Communications System är en maritim fast Iridium-satellittelefon från Lars Thrane A / S. LT-3100-systemet är utformat för den professionella marknaden (fartyg, fiskefartyg och arbetsbåtar), men kan också användas för fritidsmarknaden. LT-3100-systemet uppfyller alla standarder och certifieringskrav som behövs för satellit kommunikationsutrustning över hela världen.

PRESTANDA

LT-3100-systemet har röst- och datafunktioner med 100% global täckning. LT-3100-systemet består av en kontrollenhet, handenhet och antennenhet. En enda kabellösning ansluter kontrollenheten till antennen. Med hjälp av en standard koaxialkabel kan man uppnå upp till 500 meters avstånd mellan enheterna, vilket ger frihet att montera antennen på bästa möjliga plats, med fri siktlinje till satelliterna.

LT-3100-systemet kan användas som det primära satellitkommunikationssystemet ombord, och täcker de grundläggande kommunikationsbehoven vad gäller kontakt mellan fartyg och land. Dessutom kan LT-3100-systemet användas för besättningssamtal eller som en dubblerad reserv satellitkommunikationsprodukt. LT-3100-systemet tillhandahåller röst-, sms-, data-, fartygsspårning och andra Iridium-tjänster med konkurrenskraftiga ’airtime’ kostnader, vilket gör den till den perfekta satellitkommunikationsprodukten ombord på vilket fartyg som helst.

LT-3100 Iridium Communications System är designat och byggt för den krävande och tuffa miljön till sjöss och har ett driftstemperaturområde från -25⁰C till + 55⁰C.

INSTALLATION

LT-3100-systemet är mycket enkelt att installera och kräver inget årligt underhåll eller service. Allt ingår i leveransen för att komma igång med installation och drift av LT-3100-systemet. Kontrollenheten kan installeras med antingen ett konsolfäste eller rörfäste. Antennenheten kan monteras med antingen en polmontering (1,5 ″ rör) eller vinkelfäste (1 ″ till 2,5 ″ rör). Kontrollenheten har en stor 4,3 ″ TFT-display, varifrån systemet kan manövreras. Den inbyggda webbservern kan användas för service och underhåll.

Mer än 40 års erfarenhet har lagts in i design och konstruktion av LT-3100 Iridium Communications System, med en exceptionell prestanda och specifikationsnivå.


Iridium GMDSS

LT-3100S GMDSS Satellite Communications system

År 2018 erkände IMO: s sjösäkerhetskommitté (MSC) Iridium som leverantör av GMDSS-satellittjänster. I början av 2020 kommer dessa GMDSS-tjänster,: Distress Alert, Safety Voice och Maritime Safety Information (MSI) att finnas tillgängliga via LT-3100S GMDSS-systemet, en terminal utvecklad av Lars Thrane A / S.

LT-3100S GMDSS-systemet är designat för alla IMO-fartyg och kommer att vara ett alternativ till Inmarsat C. LT-3100S GMDSS-systemet uppfyller alla standarder och certifieringskrav som behövs för världsomspännande satellitkommunikationsutrustning (MED, Wheelmark).

PRESTANDA

LT-3100S GMDSS-systemet har röst- och datafunktioner med 100% global täckning. LT-3100S GMDSS-systemet består av en styrenhet, handenhet och antennenhet. En enda kabellösning ansluter displayen till antennen. Med hjälp av en standard koaxialkabel kan man uppnå upp till 500 meters separering mellan enheterna, vilket ger frihet att montera antennen på bästa möjliga plats, med fri siktlinje till satelliterna.

LT-3100S GMDSS-systemet är inte bara utformat för GMDSS-tjänster. Det erbjuder också SSAS- och LRIT-funktioner. Den kan användas som den primära satellitkommunikationsprodukten på fartyg, som täcker de grundläggande kommunikationsbehoven vad gäller kontakt mellan fartyget och land. LT-3100S GMDSS-systemet tillhandahåller också röst-, SMS-, data-, fartygsspårning och andra Iridium-tjänster med konkurrenskraftiga priser, vilket gör det till den perfekta satellitkommunikationsprodukten ombord på vilket fartyg som helst.

LT-3100S GMDSS-systemet är konstruerat och byggt för den krävande och hårda miljön till sjöss och med ett driftstemperaturområde från -40⁰C till + 55⁰C (-40⁰F till + 131⁰F).

INSTALLATION

LT-3100S GMDSS-systemet är mycket enkelt att installera. Allt ingår i leveransen för att komma igång med installation och drift av LT-3100S GMDSS-systemet. Styrenheten kan installeras med antingen ett konsolfäste eller rörfäste. Antennenheten kan monteras med antingen ett 1,5 ″ rör eller ett vinkelfäste 1 ″ till 2,5 ″ rör. Displayenheten har en stor 4,3 ″ TFT-display, varifrån systemet kan manövreras med översikt och enkelhet. Den inbyggda webbservern kan användas för service och underhåll.

Mer än 40 års erfarenhet har lagts in i designen och konstruktionen av LT-3100S GMDSS-systemet, med en exceptionell prestanda och specifikationsnivå.


Iridium Certus 100

LT-4100 Satellite Communications System Iridium Certus 100

LT-4100 systemet är framtaget för den professionella marknaden (deepsea, fiske och arbetsbåtar), men kan även användas för yacht marknaden. LT-4100 systemet uppfyller alla standarder och certifieringskrav som gäller för världens maritima satellitkommunikations utrustningar.

PRESTANDA

LT-4100 systemet har röst- och datafunktioner med 100% global täckning via Iridium®-nätverket. LT-4100 systemet består av en kontrollenhet, antennenhet, handenhet och hållare. En enda koaxialkabel ansluter kontrollenheten till antennen. Med en standard koaxialkabel, är det möjligt att installera antennen på upp till 500 meters avstånd från kontrollenheten, vilket ger frihet att montera antennen på bästa möjliga plats, med fri siktlinje till satelliterna.

LT-4100 systemet kan användas som det primära satellit kommunikationssystemet ombord. Det täcker det grundläggande kommunikationsbehovet när det gäller anslutning ( ship to ship/ship to shore ). LT-4100 systemet erbjuder 2 röstkanaler med hög kvalitet och IP data 22 kbps (upp) / 88 kbps (ner), vilket gör den till den perfekta satellitkommunikations produkten ombord på vilket fartyg som helst. LT-4100 är förberedd för Iridium Certus GMDSS.

INSTALLATION

LT-4100 satellitkommunikations-systemet är mycket enkelt att installera. Allt ingår i leveransen för att komma igång med installation och drift av LT-4100 satellitkommunikations-systemet. Styrenheten kan installeras med antingen ett konsolfäste eller rörfäste. Antennenheten kan monteras med antingen ett 1,5 ″ rör eller ett vinkelfäste 1 ″ till 2,5 ″ rör. Displayenheten har en stor 4,3 ″ TFT-display, varifrån systemet kan manövreras med översikt och enkelhet. Den inbyggda webbservern kan användas för service och underhåll.

Mer än 40 års erfarenhet har lagts in i designen och konstruktionen av LT-4100 satellitkommunikations-systemet, med en exceptionell prestanda och specifikationsnivå.

Abonnemang för Iridium GMDSS, Satellit och övrig trafik finns att tillgå.

Iridium Certus 200

LT-4200 Satellite Communications System Iridium Certus 200

LT-4200 systemet är framtaget för den professionella marknaden (deepsea, fiske och arbetsbåtar), men kan även användas för yacht marknaden. LT-4200 systemet uppfyller alla standarder och certifierings krav som gäller för världens maritima satellitkommunikations utrustningar.

Översikt:
 • 3 x högkvalitativa voice kanaler
 • IP: upp till 176 kbps (upp/ned)
 • Single antenn kabel lösning(upp till 150 m)
 • Support för extern SIP PABX och SIP anslutningar (upp till 8)
 • POTS genom Analoga Telefon Adaptor (ATA)
 • Hög presterande GNSS/GPS mottagare
 • Ethernet LAN interface i kontrollenheten
 • Stor 4.3” TFT display med dag/natt belysning
 • Brandvägg och användar identifiering för högsta säkerhet
 • Konfiguration av Brandvägg, utgående port , och remote anslutning
 • PPPoE/JSON protokoll för extern IP-data
 • Web server för konfiguration och underhåll

INSTALLATION

LT-4200 satellitkommunikations-systemet är mycket enkelt att installera. Allt ingår i leveransen för att komma igång med installation och drift av LT-4200 satellitkommunikations-systemet. Styrenheten kan installeras med antingen ett konsol fäste eller rörfäste. Antenn enheten kan monteras med antingen ett 1,5 ″ rör eller ett vinkelfäste 1 ″ till 2,5 ″ rör. Display enheten har en stor 4,3 ″ TFT-display, varifrån systemet kan manövreras med översikt och enkelhet. Den inbyggda webbservern kan användas för service och underhåll.

Mer än 40 års erfarenhet har lagts in i designen och konstruktionen av LT-4200 satellitkommunikations-systemet, med en exceptionell prestanda och specifikations nivå.

Abonnemang för Iridium GMDSS, Satellit och övrig trafik finns att tillgå.

LT-4200-Product-Sheet-Rev.-1.00_Web