Radiobesiktning

GMDSS Radiobesiktning utför vi på fartyg och båtar. Vi är Auktoriserade av Transportstyrelsen och Lloyds Register för dessa uppdrag

 

Transportstyrelsen                             lloyds-only

Kompassjustering | Service

Kompassjustering, reparationer och certifiering av kompasser är uppdrag vi utför samt naturligtvis även försäljning av kompletta magnetkompassystem.
Vi har Aukt. Kompassjusterare som är godkända av Sjöfartsverket, Sv. Kompassjusterarförbund och RINA.

Rina                                      Compass_certified                              sjofartsverket