Ramantenn Service bygger på mer än 95 års erfarenhet av arbeten ombord på fartyg och båtar. Vi arbetar med de flesta system på bryggan beroende på vilka fabrikat det gäller. Tag kontakt med vår Serviceavdelning för att få besked om hur vi kan hjälpa till med kvalificerad Service för ert fartygs specifika utrustning.

Vi utför bl.a. Radiobesiktning GMDSS och är godkända av Transportstyrelsen, Lloyds Register samt Rina.

Vi utför Kompass-certifiering, -reparationer, service och kompassjustering ombord.

Radiobesiktning

GMDSS Radiobesiktning utför vi på fartyg och båtar. Vi är Auktoriserade av Transportstyrelsen, Lloyds Register samt Rina för dessa uppdrag.

Transportstyrelsen                         lloyds-only               

Kompassjustering

Kompassjustering, reparationer och certifiering av kompasser är uppdrag vi utför samt naturligtvis även försäljning av kompletta magnetkompassystem.
Vi har Aukt. Kompassjusterare som är godkända av Sjöfartsverket, Sv. Kompassjusterarförbund och RINA.

                                   Compass_certified                              sjofartsverket

Kompassreparationer

Reparationer och certifiering av kompasser är uppdrag vi utför samt naturligtvis även försäljning av kompletta magnetkompassystem.