Vi tar navigation på största allvar för en säker seglats.

Det finns många typer av ECS system på marknaden, från enkla plottrar till mycket avancerade system avsedda för datormiljö. Det ställer stora krav på att hårdvaran och inte minst programvaran håller en hög standard och god kvalitet. För att dessa system skall ge användaren en trovärdig och säker navigering, krävs dessutom att de sensorer som ansluts till systemet måste klara den svåra miljö som de installeras i. Vi håller därför alltid våra kunder med god support och inte minst anpassad utbildning i vår simulatormiljö.

Tre olika ECS system anpassade för olika användningsområden.

Adveto System 4000 finns i Base, Standard och Extended version. Alla har presentation av sjökortsdata i S57 ENC format och ger då samma noggrannhet när det gäller navigationsarbeten och uttagning av bestick mm.

Base – Standard – Extended

Välj rätt system beroende på trafikområde och typ av fartyg.

 

BASE

ECS 4000

Basversion för S57 ENC sjökortsdata från de flesta godkända leverantörer av digitalt sjökortsdata.

Anslutning av sensorer som Positionsdata, Heading, Speed, Ekolod, vinddata mm.

STANDARD

ECS-4000

Standard versionen för S57 ENC sjökortsdata från de flesta godkända leverantörer av digitalt sjökortsdata.

Anslutning av sensorer som Positionsdata, Heading, Speed, Ekolod, vinddata mm.

I tillägg kan flera vyer visas där det är möjligt att välja olika skalor och visning av olika mängd information som är önskvärt beroende på det aktuella navigationsområdet.

Det är möjligt att använda skalenlig prediktion vid körning med rutthantering (routes)

 

 

EXTENDED

ECS-4000

Extended versionen använder S57 ENC sjökortsdata från de flesta godkända leverantörer av digitalt sjökortsdata.

Anslutning av sensorer som Positionsdata, Heading, Speed, Ekolod, vinddata mm.

I tillägg kan flera vyer visas där det är möjligt att välja olika skalor och visning av olika mängd information som är önskvärt beroende på det aktuella navigationsområdet.

Det är möjligt att använda skalenlig prediktion vid körning med rutthantering (routes).

Det är i denna versionen som det går att använda Multirutt system vilket används ofta vid trafik med fasta rutter där väderförhållanden och trafiksituationen avgör vilken ruttsträcka man vill använda sig av, snabbt och enkelt med bara ett knapptryck.

Ett flertal vektorer kan användas samtidigt och många funktioner finns vid användning av databaser, ruttutläggning och sjökortshantering.

Sjökortsdata uppdateras i denna version oftast direkt via Internet dagligen eller så ofta man vill.