Navigation har varit ledstjärnan i Ramantenns verksamhet sedan 1926 och vi marknadsför GNSS system för högprecisionsnavigering inkopplad
till ECDIS/ECS system.


ADVETO ECDIS

ECDIS-4000

The ADVETO ECDIS-4000 is based on IMO requirements and more than 20 years of experience with innumerable users around the globe.
ECDIS-4000 offers any navigator a user-friendly, costeffective solution with unique functionalities for precision navigation of  professional vessels with ECDIS and ENCs.
ECDIS-4000 is DNV and USCG certified to comply with all relevant regulations and standards for use onboard SOLAS vessels and High Speed Crafts.


GNSS System/RTK                                                 

C-NAV GNSS/RTK System är ett mycket robust och pålitligt navigationssystem där nedtagning av korrektionsdata är möjlig via Satellit vilket ger en mycket hög precisionsnoggrannhet.

Installeras i de fartyg som använder Dynamic Positioning, DP2 eller DP3 lösningar. Ett flertal olika mottagare finns tillgängliga i C-Navs sortiment. Även Ring Laser system finns i deras program.