LT-3100

LT-3100 Satellite Communications System är en maritim fast Iridium-satellittelefon från Lars Thrane A / S. LT-3100-systemet är utformat för den professionella marknaden (fartyg, fiskefartyg och arbetsbåtar), men kan också användas för fritidsmarknaden. LT-3100-systemet uppfyller alla standarder och certifieringskrav som behövs för satellit kommunikationsutrustning över hela världen.

PRESTANDA

LT-3100-systemet har röst- och datafunktioner med 100% global täckning. LT-3100-systemet består av en kontrollenhet, handenhet och antennenhet. En enda kabellösning ansluter kontrollenheten till antennen. Med hjälp av en standard koaxialkabel kan man uppnå upp till 500 meters avstånd mellan enheterna, vilket ger frihet att montera antennen på bästa möjliga plats, med fri siktlinje till satelliterna.

LT-3100-systemet kan användas som det primära satellitkommunikationssystemet ombord, och täcker de grundläggande kommunikationsbehoven vad gäller kontakt mellan fartyg och land. Dessutom kan LT-3100-systemet användas för besättningssamtal eller som en dubblerad reserv satellitkommunikationsprodukt. LT-3100-systemet tillhandahåller röst-, sms-, data-, fartygsspårning och andra Iridium-tjänster med konkurrenskraftiga ’airtime’ kostnader, vilket gör den till den perfekta satellitkommunikationsprodukten ombord på vilket fartyg som helst.

LT-3100 Iridium Communications System är designat och byggt för den krävande och tuffa miljön till sjöss och har ett driftstemperaturområde från -25⁰C till + 55⁰C.

INSTALLATION

LT-3100-systemet är mycket enkelt att installera och kräver inget årligt underhåll eller service. Allt ingår i leveransen för att komma igång med installation och drift av LT-3100-systemet. Kontrollenheten kan installeras med antingen ett konsolfäste eller rörfäste. Antennenheten kan monteras med antingen en polmontering (1,5 ″ rör) eller vinkelfäste (1 ″ till 2,5 ″ rör). Kontrollenheten har en stor 4,3 ″ TFT-display, varifrån systemet kan manövreras. Den inbyggda webbservern kan användas för service och underhåll.

Mer än 40 års erfarenhet har lagts in i design och konstruktion av LT-3100 Iridium Communications System, med en exceptionell prestanda och specifikationsnivå.