Ramantenn etablerades 1926 och har sedan dess arbetat med tillverkning och försäljning av navigations/kommunikations teknik. Radiopejlsystem har varit en lång och stabil tillverkning ända fram till år 2000 då vi anpassade vår tillverkning till att omfatta AIS relaterade produkter som; Basstationer, Lotsväskor, AtoN system samt specialrelaterade AIS applikationer.